Generaal Frederic Adolphe Hoefer

Frederic Adolphe Hoefer werd op 14 mei 1850 geboren te Sittard. Hij studeerde aan de KMA en werd in 1871 als officier beëdigd. Ten gevolge van een ongeval moest hij in 1877 de dienst verlaten. Hierna volgde een succesvolle carrière in de burgermaatschappij. Hoefer trouwde en kreeg twee kinderen. In 1889 overleed zijn eerste vrouw.

Hij hertrouwde met de baronesse van Heemstra en vestigde zich in 1890 in Hattem. En met name die tweede helft van zijn leven maakt hem tot een bijzonder mens. Naast de krijgsmacht had de geschiedenis zijn grote liefde. En die liefde heeft hij gediend met groot enthousiasme!

Ruim veertig jaar lang heeft hij met grote productiviteit bijgedragen geleverd aan de geschiedschrijving, de monumentenzorg, onderzoek en catalogisering van archieven en monumenten, het oprichten en in stand houden van musea en oudheidkundige verenigingen en het wekken van belangstelling voor geschiedenis en behoud van cultuurmonumenten.

Onder zijn talrijke publicaties neemt het werk “De Kerk van Hattem” een bijzondere plaats in. Hij was oprichter van het “Genootschap Gelre”, lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Hij was oprichter van twee (!) rijksmusea: het Openluchtmuseum te Arnhem en het Legermuseum te Delft. Officieel heet deze instelling terecht “Het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer”.

Bij talloze restauraties was hij betrokken. In Hattem: de grote restauratie van de Andreaskerk onder Cuypers en de restauratie van de Dijkpoort. Maar ook voor de restauratie van de Lebuinuskerk in Deventer, het Gothische Huis te Kampen, de oude romaanse kerk te Welsum, het stadhuis van Hasselt, de Librije te Zwolle en de kerken in Wijhe en Windesheim leverde hij grote bijdragen en vaak de aanzet. Het “Huis Helmich” te Zwolle was zonder zijn inzet verloren gegaan, aldus zijn geestgenoot Jhr. Mr. Victor de Stuers. Zijn grootste krachttoer was het kasteel De Doorwerth. Om het te redden uit haar desolate toestand kocht hij het kasteel en liet het geheel in eigen beheer restaureren en vestigde er “zijn” legermuseum. Talloos waren ook zijn bestuursfuncties. Decennia lang was hij directeur van meerdere musea.

In 1930 werd hij, op 80-jarige leeftijd, bevorderd tot generaal. De gedenksteen in de Dijkpoort herinnert daaraan. In 1938 werd hij onder grote belangstelling te Hattem begraven.

In 2005 werd de Generaal Hoefer Stichting opgericht in Hattem, op de dag af 75 jaar na zijn bevordering, wat waarschijnlijk de mooiste dag was in het leven van deze bijzondere “soldaat” en grootse Hattemer. In respect en dankbaarheid herdenken wij zijn naam.

Generaal Hoefer | Generaal Hoefer Stichting

F.A. Hoefer

Handschrift van Hoefer