Generaal F.A. Hoefer Stichting (GHS)

Beleids- en Werkplan

  1. Inzamelen van gelden voor het werk door giften, lijfrentes, inkomsten uit  vermogen, subsidies, erfrechtelijke verkrijgingen, e.d.
  2. We zoeken te restaureren objecten. Dat kan ook een deelneming of financiële steun zijn. Zoals bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij de restauratie van de IJsselhoeve “De Middenhof” (Rijksmonument) te Terwolde.
  3. Aankoop van reeds in goede staat verkerende monumenten is ook een mogelijkheid, teneinde ze te behouden en te exploiteren.
  4. De Stichting streeft er naar projecten te vinden die een redelijk rendement opleveren, maar noodzakelijk is dat niet.
  5. Communicatie via de site van de stichting te bevordering van de doelstellingen van de Stichting.
  6. De naam/nagedachtenis van de heer F.A. Hoefer in ere te houden.
  7. De stichting is eigenaar geworden van het graf van Generaal Hoefer.
  8. Er zijn afspraken gemaakt met een vrijwilliger (professioneel steenhouwer) omtrent onderhoud en herstel.
  9. Incidentele projecten steunen zoals de bronzen maquette van de stad Hattem in 1560, de restauratie van het leien dak van de Grote Kerk, e.d.
  10. De twee-jaarlijkse toekenning van de “Dikke Tinne Trofee” aan een Hattemer die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de historische binnenstad.

Werkplan 2007

Het stichingsbestuur